Дистанційне навчання
8 клас
Математика
Вчитель  Шимчак Л.О.
Алгебра
Алгебра 8 клас, А.Г.  Мерзляк, В.Б  Полонський, М.С Якір “Гімназія” 2016:
Квадратні рівняння
 1. Означення квадратного рівняння.Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування.§3 п. 18
Виконати №552, 601, 603, 605.
 1. Формула коренів квадратного рівняння. §3 п. 19
    Переглянути
  https://youtu.be/BxrCBbTFiyA
    Виконати №631, 634, 638, 641.
 2. Теорема Вієта. §3 п. 20.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=k4BHfTOX8ks
    Виконати №682, 684, 688, 698.
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми:
 
https://learning.ua/


Геометрія
Геометрія 8 клас, А.Г.  Мерзляк, В.Б  Полонський, М.С Якір “Гімназія” 2016:
Многокутники
 1. Многокутник та його елементи. §4 п. 19.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=xqMLsEf8s5M
    Виконати №644, 645, 646
 2. Сума кутів опуклого многокутника. §4 п. 19.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=xqMLsEf8s5M
    Виконати №647, 649, 651, 652.
Підготувати презентацію на тему: “Геометричні фігури в українській вишивці”.
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми :
Завдання виконувати в робочому зошиті!!!

9 клас
Алгебра
Алгебра 9 клас, А.Г.  Мерзляк, В.Б  Полонський, М.С Якір “Гімназія”:
Числові послідовності
 1. Числові послідовності.§3 п. 15, ст 151-158.
Виконати №15.3, 15.7, 15.9.
 1. Арифметична прогресія та її властивості. §3 п. 16
    Переглянути  
  https://www.youtube.com/watch?v=HDI2fZ496fs
    Виконати
  №16.3, 16.5, 16.10.
 2. Формула н-го члена арифм. прогресії. §3 п. 16.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=w2lx95ZtRzE
    Виконати
  №16.12, 16.14, 16.18.
 3. Сума перших членів арифм. прогресії. §3 п. 17.
   
  Переглянути https://www.youtube.com/watch?v=w2lx95ZtRzE
Виконати №17.1, 17.3, 17.5, 17.9.
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми:
 
https://learning.ua/Геометрія
Геометрія 9 клас, А.Г.  Мерзляк, В.Б  Полонський, М.С Якір “Гімназія”:
Початкові відомості з стереометрії
 1. Взаємне розміщення прямих і площин в просторі.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=4TYp7Dn8dcs
Виконати Збірник ДПА варіант 7
 1. Взаємне розміщення прямої і площини.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=M2okFykMXUU
   
  Виконати Збірник ДПА варіант 9
 2. Пряма призма, піраміда, циліндр, конус, куля. Площі поверхонь та об’єми.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=BRyxahBAJL8
   
  https://www.youtube.com/watch?v=-ZypW3qbnFQ
    Виконати Збірник ДПА варіант 11
   
Зробити презентацію на тему: “Геометричні фігури в архітектурі Львова”. 
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми :
Завдання виконувати в робочому зошиті!!!

10 клас
Математика. Вчитель Шимчак Л.О.
Алгебра
Алгебра і початки аналізу 10 клас, Є.П. Нелін “Ранок”:
Розв’язування тригонометричних рівнянь
 1. Найпростіші тригонометричні рівняння.§12.2  Ст.121
    Переглянути   
  https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI
    Виконати
  №12.2.9, 12.2.10, 12.2.11.
 2. Методи розв’язування тригонометричних рівнянь. § 12.3  Ст.126
    Переглянути   
  https://www.youtube.com/watch?v=n-UQvjgjk3A
    Виконати
  №12.3.1, 12.3.2, 12.3.4.

Похідна
 1. Границя ф-ї в точці.Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст.§13 ст. 132
    Переглянути  
  https://www.youtube.com/watch?v=6Vr_newj98k
    Виконати
  №13.2(1, 3), 13.4, 13.5, 13.7.
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми :

Геометрія
Геометрія 10 клас, Є.П. Нелін “Ранок”:
Координати та вектори
 1. Скалярний добуток векторів. §17 ст.292.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=22K491v7RqI
    Виконати №17.7
 2. Кут між векторами.Формула обчислення кута між векторами. §17 ст.292.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=UdmG4JU2L4o
   
  https://www.youtube.com/watch?v=rIWRAAZ75yY
    Виконати  №17.8, 17.9
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми :
Підготувати презентацію на тему: “Вектори в просторі”.
Завдання виконувати в робочому зошиті!!!
 11 клас
Математика. Вчитель - Шимчак Л.О.
Алгебра
Алгебра 11 клас, Є.П. Нелін “Ранок”:
Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей, і мат. статистики
 1. Вибіркові характеристики: вибірка, мода, медіана, середнє значення.§10 ст. 135
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=agTeiKu6VrQ
 2. Графічне подання інформації про вибірку.
    Переглянути   
  https://www.youtube.com/watch?v=h2EjoMZBEgg
    Виконати
  №10.1.2, 10.2.4, 10.2.6, 10.2.8.
Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми :

Геометрія
Геометрія 11 клас, Є.П. Нелін “Ранок”:
Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач
 1. Повторити теми:
    Многогранники, тіла обертання, об’єми та площі поверхонь.
    §1-6. Вправа 1.16 ст. 172
    §7-9. Вправи 2.20 ст. 182, 7.10 ст. 230, 8.12 ст. 242.
    Переглянути
  https://www.youtube.com/watch?v=BRyxahBAJL8
   
  https://www.youtube.com/watch?v=-ZypW3qbnFQ

Виконати  для самоконтролю вправи з цієї теми :

Підготувати презентацію на тему: “Геометричні фігури в архітектурі Львова”.
Завдання виконувати в робочому зошиті!!!


Вчитель Харчишин Н.В.
9 клас
Історія України
Підручник: Турченко, Мороко
Тема: Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації.
Параграф: 35, 41-42.
Практична робота: Укласти порівняльну таблицю «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини/ Галичини». (за вибором) на основі інтернетресурсів та матеріалу підручника.

Всесвітня історія
Підручник: Гісем О.В., Мартинюк О.О.
Параграф: 23-25
Тема: Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.. пробудження Азії.
Практична робота: На підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортах) про суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Америки.

Основи правознавства
Підручник: Васильків І.Д., Кравчук В.М.
Параграф 25-28
Тема: Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних відносин.
Додаткова інформація: Нартов В.В.. Основи правознавства у визначеннях, таблицях і схемах; с. 66-71.

10 клас
Україна і світ
Підручник: Гісем О.В.
Параграф 59-64
Додаткова інформація: документальний фільм «Зимова війна».
Практичне завдання: написати есе: «Як початок ІІ світової війни вплинув на життя моєї родини».

Громадянська освіта
Підручник Бакка Т., Л. Марголіна, Т. Мелещенко
Параграф 37-43
Тема: Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту.
Додаткова інформація: https://www.youtube.com/results?search_query=censor.net.ua
Практична робота: підготувати плакат до трагедії на Чорнобильській АЕС чи проблем екології

11 клас
Україна і світ
Підручник: Мудрий М., Аркуша О.
Параграф 32-36
Тема: Україна в сучасному світі
Практична робота: Українці у світі (емігранти, які прославляли Україну)Англійська мова
11 клас
Вчитель: Загачевська Н.П.
«Focus 3», видавництво « Pearson»
 1. Reading. Gapped text.
Виконати: Ex.: 5,6,7,8,9,10  p.101
 1. Grammar: have something done
Виконати: Ex.: 1,4,5,6,7 p.102
 1. Підготувати проект : “My future profession”.
Виконання повинне бути оформлене на аркуші формату А4 не менше 2 стр. англійською мовою. Захист роботи усно!!
Всі вправи є обов’язкові до виконання. Виконувати вправи з підручника «Focus» письмово у робочому зошиті.

10 клас
Вчитель: Загачевська Н.П.
«Focus 3», видавництво « Pearson»
 1. Grammar: USED TO and WOULD
Виконати: Ex.: 1,3,4,7  p.42
 1. Speaking. Asking for and giving advice.
Виконати: Ex.: 1,4,5,6 p.43
 1. Writing. A story.
Вправи:  3,4 р.45. Обов’язково виконати “Writing task” p.45
Всі вправи є обов’язкові до виконання. Виконувати вправи з підручника «Focus» письмово у робочому зошиті.

9 клас
Вчитель: Загачевська Н.П.
«Focus 2», видавництво « Pearson»
 1. Past Perfect.
Виконати: Ex.: 7 p.98
 1.  Listening. Multiple choice. Мова тіла.
Виконати: Ex.: 1,2 p.99
«Збірник завдань для ДПА 9 клас», видавництво «Генеза», С.М. Куриш, С.В. Войтоловська, Н.В. Моспан
 1. Опрацювати EXAM CARD № 4,5,6,7
Вправи:  1,2 ст.65; 1,2 ст.66; 1,2 ст.67
Всі вправи є обов’язкові до виконання. Виконувати вправи з підручника «Focus» письмово у робочому зошиті. Вправи із «Збірник завдань для ДПА 9 клас» виконувати у збірнику.
8 клас
Вчитель: Загачевська Н.П.
«Focus 2», видавництво « Pearson»
 1. Тема: “Houses and homes”. Phrases with MAKE and DO.
Виконати: Ex.: 3,5,6,7,8 p.49
 1.  Present Perfect with for and since
Виконати: Ex.: 1,5,6 p.50
 1. Підготовити проект на тему: «Визначні місця світу» англійською мовою на 2-3 стр. формату А4. Захист усно!
Всі вправи є обов’язкові до виконання. Виконувати вправи письмово у робочому зошиті.Українська література

11 клас
 вч. Косач Л.Й.
Підручник: Авраменко Олександр
Тема: Літературне Шестдесятництво. Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…» (напам”ять).
С. 190-191

Тема: Дмитро Павличко «Два кольори»
С. 194-195
2. https://learning.ua/

9 клас


Корнова Х. І. - українська література
  Авраменко О. Українська література: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів

Тема: Тарас Шевченко. «Кавказ». 
 1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=95aEIn0H89g
 2. Опрацювати ст. 209-217.
 3. Ідейно-художній аналіз поезії (письмово)

Тема: Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненарожденним…». 
 1. Переглянути відео
 1. Опрацювати ст. 218-228.
 2. Ідейно-художній аналіз поезії (письмово)

Тема: Жіноча доля у творах Т. Шевченка.
“Катерина”, “Наймичка”, “У нашім раї на землі”
 1. Переглянути відео
    2. Опрацювати ст. 228-238.
    3. Ідейно-художній аналіз поезій (письмово)

Тема: Лірика Тараса Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. «Доля»,«Росли укупочці, зросли…»
      1.Переглянути відео
 1. Опрацювати ст. 239-243
 2. Ідейно-художній аналіз поезій (письмово)
Тема: Біблія в житті Т. Шевченка. “Ісаїя. Глава 35”
1. Переглянути відео.
2. Опрацювати ст. 243-248.
3. Ідейно-художній аналіз поезії (письмово)
 1. Вивчити уривки з поем “Сон” (“У всякого своя доля…”), “І мертвим, і живим, і ненародженим…” (ст.218) та поезію “Доля” (ст.239).
8 клас
 вч. Гупало І.О.
Підручник: Авраменко Олександр
Тема: Олександр Довженко «Ніч перед боєм». Видатний український кінорежисер і письменник.
С. 134-141. Відповіді на запитання після теми.
Тема: Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути».
С. 142-176. Відповіді на запитання після теми.

Мистецтво

8 клас
 вч. Гупало І.О.
Підручник: Масол Л.М.
Тема: «Романтизм в образотворчому мистецтві»
С. 146-155. Відповіді на запитання після теми.


11 клас
 вч. Гупало І.О.
Підручник: Масол Л.М.
Тема: Живопис, графіка
С. 161-175


Українська мова 


 клас
Українська мова  вч. Гупало І.О.
Підручник: Глазова О.П.
Тема: «Відокремлені означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами», «Відокремлені прикладки».
Параграф 34-35; С. 224-233; Впр.410,414, 415, 420.
      2.   https://learning.ua/

 клас
Корнова Х. І.  
Глазова О.П. Українська мова 8 клас

Тема: Просте ускладнене речення
 1. Повторити § 28-33. Переглянути відео

 1. Виконати вправи 373, 374 ст. 209-210.
 2. Написати твір-опис памʼятки історії, архітектури та культури Львова (Львівщини) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

 9 клас

 (учитель Корнова Х. І. )
 Глазова О. П. Українська мова: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів
Тема: Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. § 29
 1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
 2. Виконати вправи № 321, 323, 326, 328, 331. У кожному реченні підкреслити граматичні основи, намалювати схеми та визначити вид складних речень.
 3. Написати есе на тему: “Що робить мене щасливим(ою)”,  використовуючи складні речення.
 4. Підготовка до ДПА.
11 клас
Українська мова  вч. Косач Л.Й
Підручник: Глазова О.П.
Тема: «Стилістична норма», «Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів».
Параграф 35-36; С. 154-161 Впр. 289, 297.
Підготовка до ЗНО

Зарубіжна література


8 клас
 вч. Гупало І.О.
Підручник: Кадобянська Н.М., Удовиченко Л.М.
Тема: «Бароко і класицизм»
С. 224-235
Тема: Джон Донн сонет «Щоб мучить мене…»
С. 235-243
9 клас
 вч. Гупало І.О.
Підручник: Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.А.
Тема: Бернард Шоу «Пігмаліон»
С. 236 – 257. Відповіді на запитання після теми.
10 клас
вч. Гупало І.О.
Підручник: Ковбасенко Ю.І.
Тема: Шарль Бодлер «Квіти зла»
С. 150-159 Відповіді на запитання після теми.
Тема: Поль Верлен «Осіння пісня», «Поетичне мистецтво»
С. 160-167. Вірш напам’ять «Поетичне мистецтво»
11 клас
вч. Гупало І.О.
Підручник: Ковбасенко Ю.І.
Тема: Пауль Целан «Фуга смерті»
С. 192
2. https://www.youtube.com/watch?v=zcugbo2Pqqk


11 клас
 вч. Косач Л.Й.
Підручник: Ковбасенко Ю.І.
Тема: Пауль Целан «Фуга смерті»
С. 192


Хімія
Вчитель Цибрій Л.М.
8 клас
Повторити матеріал з теми  „Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів” ( параграфи 6-9, 11-16; підручник:  Хімія 8 клас. О.В.Григорович). Описати за планом елементи №15 і 20. Виконати вправи №5,10,11т на сторінці 180 підручника.
9 клас
Повторити матеріал параграфа 26 (Поняття про спирти), вивчити параграф 27 (Етанова кислота. Фізичні та хімічні властивості) за підручником М.М.Савчин. Хімія. 9 клас. Виконати вправи №5,6 на сторінці 179.
10 клас
Вивчити: Алюміній та його сполуки, параграф 22. Виконати вправи №212-214 на сторінці 161 (за підручником П.П.Попель, Хімія. 10 клас).
11 клас
Підготувати проекти, презентації на тему „Шкідливий вплив на організм людини наркотичних речовин, паління, алкоголю; процеси, які його обумовлюють”.

Біологія
Вчитель Цибрій Л.М.
8 клас
Опрацювати теми: Слухова сенсорна система. Вухо. Гігієна слуху. Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю. (Параграфи 30-42, виконати тести на сторінках 148-149, підручник:  К.М.Задорожний.Біологія.8 клас.
9 клас
Опрацювати теми: Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Світоглядні та наукові погляди на походження життя. (Параграфи 41-43, виконати тести на сторінках 172-173, підручник: К.М.Задорожний.Біологія.9 клас).
10 клас
Підготувати проекти, презентації на тему : „Віруси і пріони, їх роль в природі і житті людини”, „Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших вірусних захворювань людини” (параграфи 30-34, підручник: П.Г.Балан, Біологія 10 клас).
11 клас
Опрацювати тему „Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції Ж.Б.Ламарка і Ч.Дарвіна. Основні положення синтетичної гіпотези еволюції” (параграфи 34-37, підручник: П.Г.Балан, Біологія 11 клас).
Фізика
       Вчитель Дрозд М.Р.
8 клас
Тема: Закон Ома (2 уроки)
1урок Розв'язування задач.
-Повторити § 29-30 (підручник Фізика 8 клас за редакцією Бар'яхтара)
Розв'язування задач Впр 29(п.5-8 Впр30(п1-5)
2 урок Навчальні проекти з тем(вибрати одну із них)
-Електрика в житті людини.
-Застосування електрики в медицині.
-Вплив електричного струму на організм людини.
-Дія електричного струму  на клітини рослин та живих  істот.
Тема: Послідовне та паралельне  з'єднання провідників (3 уроки)
1 урок Послідовне з'єднання провідників
-Опрацювання  §31 підручник Фізика 8 клас( за редакцією Бар'яхтара)
-Зробити короткий конспект уроку.
-Розв’язати завдання вправи 31(п4-6)
-2 урок Паралельне з'єднання провідників
-Опрацювання  §32 (підручник Фізика 8 клас за редакцією Бар'яхтара)
-Зробити короткий конспект у уроку
-Розв’язати завдання вправи 32(п.1-4)
-3 урок Роз'язування задач
. -Повторити §29-30 (підручник Фізика 8 клас за редакцією Бар'яхтара)
 -Розв’язати завдання вправи 32(п.5-6)
- Розв'язування тестових завдань Ст.220-221 за підручником

9 клас         
Тема: (3 уроки) Рух тіла під дією сили тяжіння
1урок. ) Рух тіла під дією сили тяжіння по вертикалі
-Опрацювати §34 (підручник Фізика 9 клас за редакцією Бар'яхтара)
-Розв'язування задач вправа 34(п1-3)
2 урок. Рух тіла під дією сили тяжіння під кутом до горизонту
 - Опрацювати §34 (підручник Фізика 9 клас за редакцією Бар'яхтара)
 -Зробити короткий конспект у уроку
- Розв'язування завдань вправи 34
3 урок Рух тіла під дією сили тяжіння по горизонталі
-Опрацювати §34 (підручник Фізика 9 клас за редакцією Бар'яхтара)
- Розв'язування завдань вправи 34(п4-5)
Тема Рух тіла під дією кількох сил 
1 урок -Опрацювання § 35 (підручник Фізика 9 клас за редакцією Бар'яхтара)
-Зробити короткий конспект у уроку
-Розв’язати завдання вправи 35(п.1-3)
-2 урок Розв'язування задач
- Повторити §35 (підручник Фізика 8 клас за редакцією Бар'яхтара)
-Розв’язати завдання вправи 35(п.4-6)


10 клас        
Тема: (1урок) Властивості рідин. Змочування та незмочування рідиною твердого тіла
1урок. Розв'язування задач.
-Повторити §33(підручник Фізика 10  клас за редакцією Бар'яхтара))
-Розв'язування задач вправа 33
Тема: Кристалічні та аморфні тіла. Їх властивості
1 урок Кристалічні тіла. Їх  властивості.
 -Опрацювання  §34 (підручник Фізика 10 клас (за редакцією Бар'яхтара)
-Зробити короткий конспект уроку.
-Розв’язати завдання вправи 34.
-2 урок Аморфні тіла. Їх властивості
- Опрацювання  §35 (підручник Фізика 8 клас за редакцією Бар' яхтара)
 -Зробити короткий конспект уроку
-Розв’язати завдання вправи 35
-3 урок- Навчальні проекти з теми (вибрати одну із них)
1. Значення температури і вологості при збереженні творів мистецтва.
2. Властивості рідини та різні техніки малюнку.
3.Типи кристалів та їх застосування.
4. Роль рідини в обміні речовин у рослинному і тваринному світі.


11 клас        
Тема: Фізичні основи ядерн ої  енергетики Енергія зв’язку атомного ядра
1урок. ) : Фізичні основи ядерної енергетики Енергія зв’язку атомного ядра
-Опрацювати §  (підручник Фізика 11 клас( за редакцією Бар'яхтара)
 -Зробити короткий конспект у уроку
-Розв'язування задач вправа 40
2 урок. Розв'язування задач
 - Повторити §40 (підручник Фізика11 клас за редакцією Бар'яхтара)
- Розв'язування завдань вправи 40
3 урок Способи вивільнення ядерної енергії. Ланцюгова ядерна реакція поділу урану.Прояв у цих процесах загальних закономірностей-
Опрацювати§41 (підручник Фізика11 клас за редакцією Бар'яхтара)
 -Зробити короткий конспект у уроку
- Розв'язування завдань вправи 41
Тема: Радіоактивнність.Види радіоактивного розпаду
 1 урок -Опрацювання  §42-43 підручник Фізика11 клас( за редакцією Бар'яхтара)
-Зробити короткий конспект у уроку
-Розв’язати завдання вправи 35

 Навчальні проекти з теми (вибрати одну із них)
-Дослідження творів мистецтва при реставрації з використанням різних видів випромінювання.
-Пізнавальні історії з життя фізиків
-Атомна енергія-це скриня Пандори чи вогонь Прометея
Немає коментарів:

Дописати коментар